PDA

View Full Version : Thử nghiệm Mod CometChat cho Forum TCVNDonRac
09-06-2013, 01:44 PM
Xin chào ACE Thành viên,

Để thuận tiện cho ACE chia sẻ, trao đổi trong Diễn đàn TCVN, BQT-TCVN đã thử nghiệm add Mod CometChat cho Forum TCVN.

Mod Chat này tương tự Yahoo! Messenger, có thể Chat ở phòng Chat công cộng, hoặc tạo các Phòng Chat riêng...
Tất nhiên do hạn chế dữ liệu cho Forum, nên không thể sánh với Yahoo! Messenger.

Ngoài ra, toàn bộ lịch sử, dữ liệu nội dung Chat sẽ lưu vào database của Forum, trong khi database của Forum TCVN đã quá lớn (>1,2GB), nên BQT sẽ định kỳ xóa dữ liệu Chát.
Vì vậy, mong ACE Thành viên thong cảm khi thấy dữ liệu Chat của mình định kỳ bị xóa đi.

Trong thời gian thử nghiệm, chắc chắn sẽ gặp trục trặc, xin ACE phản hồi để hoàn thiện Mod này.

Mến chào!

Masafot
12-08-2013, 05:02 PM
Chú DonRac à ... cái khung Messenger đó ... lỗi hoài chú ạ ... cháu vẫn đăng nhập trên diễn đàn nhưng chat bằng khung này cứ uot liên tục ... và có hình dấu ! ...