PDA

View Full Version : Kênh truyền hình Công Giáo Online “ĐẾN MÀ XEM TV” ngày Thứ Sáu 12.07.2013doanhnghiepconggiao
12-07-2013, 11:21 PM
+++++ Đón xem tại: www.denmaxemtv.com (http://www.denmaxemtv.com/) +++++

Kênh truyền hình Công Giáo Online “ĐẾN MÀ XEM TV” ngày Thứ Sáu 12.07.2013 gồm các nội dung chính sau:

01. Thế Giới Nhìn Từ Vatican 05/07 - 11/07/2013 (http://www.denmaxemtv.com/2013/07/the-gioi-nhin-tu-vatican-0507-11072013.html)
http://www.denmaxemtv.com/2013/07/the-gioi-nhin-tu-vatican-0507-11072013.html
02. Lời sống hôm nay - Lội ngược dòng - 12.07.2013 (http://www.denmaxemtv.com/2013/07/loi-song-hom-nay-loi-nguoc-dong-12072013.html)
http://www.denmaxemtv.com/2013/07/loi-song-hom-nay-loi-nguoc-dong-12072013.html
03. Tin Công Giáo Thế Giới - 12.07.2013 (http://www.denmaxemtv.com/2013/07/tin-cong-giao-gioi-12072013.html)
http://www.denmaxemtv.com/2013/07/tin-cong-giao-gioi-12072013.html
04. Đường thương khó - Via Dolorosa (http://www.denmaxemtv.com/2013/03/uong-thuong-kho-via-dolorosa.html)
http://www.denmaxemtv.com/2013/03/uong-thuong-kho-via-dolorosa.html
05. VOA: Truyền hình vệ tinh VOA Asia 12/7/2013 (http://www.denmaxemtv.com/2013/07/voa-truyen-hinh-ve-tinh-voa-asia-1272013.html)
http://www.denmaxemtv.com/2013/07/voa-truyen-hinh-ve-tinh-voa-asia-1272013.html
06. RFA: Bản tin video tối 11-07-2013 (http://www.denmaxemtv.com/2013/07/rfa-ban-tin-video-toi-11-07-2013.html)
http://www.denmaxemtv.com/2013/07/rfa-ban-tin-video-toi-11-07-2013.html
07. RFA: Bản tin video sáng 12-07-2013 (http://www.denmaxemtv.com/2013/07/rfa-ban-tin-video-sang-12-07-2013.html)
http://www.denmaxemtv.com/2013/07/rfa-ban-tin-video-sang-12-07-2013.html
08. Kỹ Năng Giao Tiếp: Sức Mạnh Của Ngôn Từ (http://www.denmaxemtv.com/2013/07/tu-ngu-chung-ta-su-dung-e-ap-lai-mot.html)
http://www.denmaxemtv.com/2013/07/tu-ngu-chung-ta-su-dung-e-ap-lai-mot.html
09. MỘT THỜI ÂM NHẠC: Thiên Kim nồng nàn với Thương Nhau Ngày Mưa (http://www.denmaxemtv.com/2013/07/mot-thoi-am-nhac-thien-kim-nong-nan-voi.html)
http://www.denmaxemtv.com/2013/07/mot-thoi-am-nhac-thien-kim-nong-nan-voi.html

+++++ Kính mời Quý Vị đón xem +++++