PDA

View Full Version : Ca đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Dầu Tiếng mừng lễ Bổn mạngthienngadt
21-08-2013, 05:43 AM
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Bổn mạng ca đoàn Dầu Tiếng
9498

http://www.youtube.com/watch?v=s8CvyNOs9kg&feature=c4-overview&list=UUJpPK5IdAY5rv7g39pqVuGw


http://www.youtube.com/watch?v=bFNjE6_JLYw&feature=c4-overview&list=UUJpPK5IdAY5rv7g39pqVuGw


http://www.youtube.com/watch?v=oAxUvTRVtLY&feature=c4-overview&list=UUJpPK5IdAY5rv7g39pqVuGw


http://www.youtube.com/watch?v=LiEgUxvxxmM&feature=youtu.be