PDA

View Full Version : Cơn thịnh nộ của Chúa Trời (God's Wrath)ledinhduy67
25-08-2013, 03:36 AM
CƠN THỊNH NỘ CỦA CHÚA TRỜI


http://www.youtube.com/watch?v=2nxWxE24h2Y&feature=youtu.be

Mời ACE cùng xem & suy gẫm... về những tội lỗi mà mình đã "góp phần" làm cho cơn thịnh nộ của THIÊN CHÚA ngày một gia tăng... Để rồi... đến một ngày nào đó không xa, THIÊN CHÚA không còn muốn giữ lại "loài thụ tạo" mà Ngài cho là... "kỳ công" trong công cuộc tạo dựng VŨ TRỤ của Ngài... Lúc đó... Thật là một "thảm họa kinh khủng" cho con người chúng ta!...

Nguyện xin THIÊN CHÚA ban CHÚA THÁNH THẦN đến "Thánh hóa" mỗi con người chúng ta để... mỗi ACE Kitô hữu chúng ta biết sống YÊU THƯƠNG thực sự... Ngỏ hầu mai này, mỗi ACE đều được THIÊN CHÚA đón nhận & bảo vệ toàn vẹn hồn xác trong vòng tay YÊU THƯƠNG của Ngài!... AMEN.