PDA

View Full Version : Phannho xin gửi bài "suy niệm hai"PhanNho
27-08-2013, 10:57 PM
Xin kính chúc quý Anh Chị Em luôn xác tín rằng : Thiên Chúa là nguồn Cậy trông duy nhất của cuộc đời mỗi người chúng ta.