PDA

View Full Version : Lễ kết thúc hồ sơ án phong Chân Phước Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuậnhongbinh
03-09-2013, 07:12 AM
LỄ KẾT THÚC HỒ SƠ PHONG THÁNH ĐỨC HY NGUYỄN VĂN THUẬN


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kUk3lwBTyXU