PDA

View Full Version : Mời Chúa vui Trung Thuthichduthu
10-09-2013, 10:16 PM
MỜI CHÚA VUI TRUNG THU
Tác giả: Hoàng Thúy Hồng

https://thanhcavietnam.info/thichduthu/TNCGVN/ThanhCaThieuNhi/PDF/TrungThu/MoiChuaVuiTrungThu_hth.pdf

MP3 (https://thanhcavietnam.info/thichduthu/TNCGVN/ThanhCaThieuNhi/MP3/SinhHoat/MoiChuaVuiTrungThu_hth_beHoHoangDangThi.MP3)
Trình bày: bé Hồ Hoàng Đăng Thi
(Giáo xứ Tân Hương)