PDA

View Full Version : Tổng Hợp Tài Liệu Giáng SinhGia Nhân
19-10-2013, 08:53 PM
Gần tới Giáng Sinh, tiện thể search web chuẩn bị Giáng Sinh cho Giáo xứ, GN tìm đc mấy cái tài liệu này gửi lên cho ACE cùng tham khảo, mong giúp ít nhiều cho mọi người trong việc chuẩn bị cho ngày Đại lễ Giáng Sinh năm nay,..


*****************************Tổng Hợp Tài Liệu Giáng Sinh (http://gxdaminh.net/thong-tin/4654-tong-hop-tai-lieu-giang-sinh.html)[/URL]

http://www2.vietbao.vn/images/vn75/tong-hop/75153443-25637_6.jpg

Trong bầu khí nhộn nhịp chuẩn bị Giáng sinh, xin giới thiệu bài tổng hợp các tài liệu liên quan đến mùa Giáng sinh trên gxdaminh.net. Gồm : Các bài suy niệm ; Các bài giảng tĩnh tâm mùa vọng và lễ Giáng sinh ; Các hoạt cảnh Giáng sinh; các Collection thánh ca; phim và phim chuyện liên quan đến mùa Giáng sinh.

Cầu chúc mọi người hưởng mùa Giáng sinh vui tươi và tràn đầy thánh ân. Xin Chúa đến trong tâm hồn mỗi người.


A. Các Bài Suy Niệm lễ Giáng Sinh
+ [URL="http://s.daminhvn.net/tusach/tinmung/c-gs-dem.htm"]Suy niệm Giáng Sinh 01 (http://gxdaminh.net/thong-tin/4654-tong-hop-tai-lieu-giang-sinh.html)
+ Suy niệm Giáng Sinh 02 (http://s.daminhvn.net/tusach/tinmung/c-gs-ngay.htm)
+ Suy niệm Giáng Sinh 03 (http://s.daminhvn.net/tusach/tinmung/c-gs-2007.htm)
B. Các Bài Giảng
+ Nghe giảng Giáng Sinh 2012 (http://www.gxdaminh.net/song-loi-chua/6273-nghe-giang-le-giang-sinh-nam-2012.html)
+ Nghe giảng Giáng Sinh 2011 (http://gxdaminh.net/song-loi-chua/4743-nghe-giang-le-giang-sinh-nam-2011.html)
+ Nghe giảng Giáng Sinh 2010 (http://gxdaminh.net/song-loi-chua/3176-nghe-giang-le-giang-sinh-2010.html)
+ Nghe giảng Giáng Sinh 2009 (http://gxdaminh.net/song-loi-chua/1447-nghe-giang-le-giang-sinh-2009.html)
+ Tĩnh tâm mùa Vọng 2012 (http://gxdaminh.net/song-loi-chua/6263-nghe-giang-tinh-tam-mua-vong-2012.html)(thầy Đaminh Vũ Minh Tuấn OP)
+ Tĩnh tâm mùa Vọng 2011 (http://gxdaminh.net/song-loi-chua/4705-nghe-giang-tinh-tam-mua-vong-2011.html) (cha G. Đỗ Trung Thành OP)
+ Tĩnh tâm mùa Vọng 2010 (http://gxdaminh.net/thong-tin/song-loi-chua/3139-tinh-tam-gioi-truong-thanh.html) (cha BĐ. Vương Thuật OP)
+ Tĩnh tâm mùa Vọng 2009 (http://gxdaminh.net/tai-lieu/1426-nghe-giang-tinh-tam-mua-vong-.html) (cha G. Trọng Chính OP và cha Đ. Bình Tiên OP)

+ Nghe Giảng Lễ Thánh Gia 2012 (http://gxdaminh.net/song-loi-chua/6291-nghe-giang-le-thanh-gia-nam-c-2012.html)
+ Nghe Giảng Lễ Thánh Gia 2011 (http://gxdaminh.net/song-loi-chua/4769-nghe-giang-le-thanh-gia-2011.html)
+ Nghe Giảng Lễ Thánh Gia 2010 (http://gxdaminh.net/song-loi-chua/3184-nghe-giang-le-thanh-gia-2010.html)
+ Nghe Giảng Lễ Thánh Gia 2009 (http://gxdaminh.net/song-loi-chua/1469-nghe-giang-le-thanh-gia-2009.html)

+ Nghe Giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa (http://gxdaminh.net/song-loi-chua/4776-nghe-giang-le-me-thien-chua-2012.html)

+ Nghe Giảng Lễ Hiển Linh 2012
(http://gxdaminh.net/song-loi-chua/4801-nghe-giang-le-chua-hien-linh-2012.html)+ Nghe Giảng Lễ Hiển Linh 2011
(http://gxdaminh.net/song-loi-chua/3204-nghe-giang-le-hien-linh-2011.html)+ Nghe Giảng Lễ Hiển Linh 2010 (http://gxdaminh.net/song-loi-chua/1497-nghe-giang-le-hien-linh-2010.html)


C. Hoạt cảnh Giáng Sinh

+ Hoạt cảnh Giáng Sinh 2012 (http://gxdaminh.net/tai-lieu/6312-video-dat-troi-giao-duyen.html)
+ Hoạt cảnh Giáng Sinh 2011 (http://gxdaminh.net/thong-tin/4757-hoat-canh-giang-sinh-dem-yeu-thuong.html)
+ Hoạt cảnh Giáng Sinh 2010 (http://gxdaminh.net/phim-anh-tu-lieu/phim-t-liu/3240-thieu-nhi-hoat-canh-giang-sinh-2010.html)
+ Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2009 (http://gxdaminh.net/phim-anh-tu-lieu/phim-t-liu/1448-thieu-nhi-hoat-canh-giang-sinh-2009.html)
+ Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2007 (http://gxdaminh.net/phim-anh-tu-lieu/phim-t-liu/126-thieu-nhi-hoat-canh-giang-sinh.html)
+ Noel 2009 : Đêm Thánh Ca "Ơn cứu độ nơi Người chan chứa" (http://gxdaminh.net/phim-anh-tu-lieu/thanh-ca/3120-giang-sinh-2009-dem-thanh-ca-giao-xu-daminh.html)
+ Noel 2008 : Đêm thánh ca "Ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi" (http://gxdaminh.net/tai-lieu/6166-dem-thanh-ca-giang-sinh-2008.html)
+ Noel 2007 : Đêm thánh ca "Tiếng hát thiên thần" (http://gxdaminh.net/thanh-martino/6235-video-tieng-hat-thien-than.html)

D. Thánh ca Giáng Sinh
+ Giáng Sinh Liên Khúc Việt (http://gxdaminh.net/phim-anh-tu-lieu/thanh-ca/3109-giang-sinh-lien-khuc-viet.html)
+ Giáng Sinh : Clips Thánh ca nước ngoài (http://gxdaminh.net/phim-anh-tu-lieu/thanh-ca/1445-giang-sinh-clips-thanh-ca-nuoc-ngoai.html)
+ Giáng Sinh : Những ca khúc hay nhất (http://gxdaminh.net/phim-anh-tu-lieu/thanh-ca/3098-giang-sinh-nhung-ca-khuc-hay-nhat-boney-m.html) (Boney M.)
+ Giáng Sinh : Liên Khúc Hải Ngoại (http://gxdaminh.net/phim-anh-tu-lieu/thanh-ca/3170-giang-sinh-lien-khuc-hai-ngoai.html)
+ Giáng sinh : Liên Khúc Hải Ngoại 02 (http://gxdaminh.net/tai-lieu/4704-lien-khuc-giang-sinh-hai-ngoai-02.html)
+ Giáng Sinh : Karaoke
(http://gxdaminh.net/phim-anh-tu-lieu/thanh-ca/3104-giang-sinh-karaoke-.html)+ Clips : Chú bé đánh trống (lời Việt)
(http://gxdaminh.net/tai-lieu/3088-clip-chu-be-danh-trong.html)+ Adeste Fideles (http://gxdaminh.net/tai-lieu/4688-adeste-fideles-dcv-xuan-loc-.html) (Hợp ca - ĐCV Xuân Lộc)
(http://gxdaminh.net/tai-lieu/3088-clip-chu-be-danh-trong.html)+ Lời Nguyện Bên Máng Cỏ (Thơ vũ Thủy (http://gxdaminh.net/gia-dinh-xa-hoi/6191-clips-loi-nguyen-ben-mang-co-.html)- Nhạc Phạm Trung)

http://gxdaminh.net/hinhanh/sh1/tn_noel10e.jpg

E. Tư liệu, phim, phim chuyện
+ Phim : Quê hương Chúa Giêsu (http://gxdaminh.net/tai-lieu/4659-phim-que-huong-chua-giesu.html) (The homeland Of Jesus)
+ Phim : Câu chuyện Chúa Giáng sinh (http://gxdaminh.net/phim-anh-tu-lieu/phim-cong-giao/3141-cau-chuyen-chua-giang-sinh-the-nativity-story.html)
+ Phim : Chúa Giêsu Giáng sinh (http://gxdaminh.net/phim-anh-tu-lieu/phim-cong-giao/3174-chua-giesu-giang-sinh-phim-hoat-hinh.html) (hoạt hình)
+ Phim : Câu chuyện Giáng sinh (http://gxdaminh.net/tai-lieu/4731-clips-cau-chuyen-giang-sinh.html) (truyện tranh)
+ Phim : Câu chuyện mùa Giáng sinh (http://gxdaminh.net/phim-anh-tu-lieu/phim-cong-giao/3126-cau-chuyen-giang-sinh-walt-disney-.html) (Walt Disney)
+ Phim : Mùa giáng sinh tuyệt diệu (http://gxdaminh.net/phim-anh-tu-lieu/phim-cong-giao/3134-mua-giang-sinh-tuyet-dieu.html)
+ Phim : Vị đạo sĩ thứ tư (http://gxdaminh.net/phim-anh-tu-lieu/phim-cong-giao/3158-vi-dao-si-thu-tu.html)
+ Chú bé đánh trống (http://gxdaminh.net/tai-lieu/4741-clips-chuyen-chu-be-danh-trong.html) (chuyện 3D)
+ Nhà thờ Bêlem nơi Chúa Giáng sinh (http://gxdaminh.net/thong-tin/1386-nha-tho-chua-giang-sinh-hang-da-belem.html)
+ Nguồn gốc bản thánh ca Silent Night

(http://gxdaminh.net/tai-lieu/1476-lich-su-ban-thanh-ca-silent-night-.html)

gxdaminh.net