PDA

View Full Version : Lễ Rạng Đông 25/12/2013thienngadt
08-11-2013, 09:58 PM
Lễ Rạng Đông 25/12/2013

Nhập lễ :Mừng Chúa giáng sinh mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mung-chua-giang-sinh-an-phuc.GPdZZ1IMjSyB.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7569&d=1354577922

Chúa đã Giáng Sinh mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,5731)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadagiangsinh-tn.pdf

Trời hân hoan mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,10806)
http://www.dinh.dk/pdf/troihanhoan2-kl.pdf

Đêm hồng phúc mp3
https://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/DemThanh-DemRucSangYeuThuong/DemHongPhuc_nd.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 96 Chúa hiển trị mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-rang-dong-chua-hien-thi-an-phuc-ft-thien-nga.JPXfCP50CCGb.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuahientri_tv96.pdf

Chúa đã Giáng sinh (Impr)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadagiangsinh-tv96.pdf

Thánh vịnh 96 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/GiangSinh_NamC/LeRangDongGiangSinh_Tv96.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/GiangSinh_NamC/LeRangDongGiangSinh_Tv96_hvh.pdf
Thánh vịnh 96 mp3 (http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv96_LeRangDong_MaiTam.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv96_LeRangDong_MaiTam.pdf

Dâng lễ : Tâm tình hoà bình 2 mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=Sru7Ixmxgz0)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhhoabinh2.pdf

Lễ dâng mừng Chúa Giáng Sinh (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tKKmAlpav0U)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangmungChuagiangsinh-vda.pdf

Lễ vật Giáng Sinh mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9206)
http://www.dinh.dk/pdf/levatgiangsinh-ga.pdf

Hiệp lễ : Nỗi niềm mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15525)
http://www.dinh.dk/pdf/noiniem-ldn.pdf

Mùa đông năm ấy mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13363)
http://www.dinh.dk/pdf/muadongnamay.pdf

Bên máng cỏ mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,14979)
http://www.dinh.dk/pdf/benmangco1-nd.pdf

Kìa trông huy hoàng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/kia-trong-huy-hoang-lm-xuan-duong-dcct-ft-hoang-bau.myLlrGvRXqru.html)
http://www.catruong.com/baihat/noel/KiaTrongHuyHoang_VP-kn.pdf

Chúa đã làm người mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-da-xuong-doi-hoang-quan.dzSus1LUyTpK.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadalamnguoi-dch.pdf

Chúa đến trong đời mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-den-trong-doi-thuy-huyen.d7yaHZ2Ov7sk.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadentrongdoi-tn.pdf

Belem mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/belem-thuy-long.dwnbhHRiVziY.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Belem-tn.pdf

Ca mừng Giáng sinh mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca-mung-giang-sinh-cadillac.d3Q6A7TXyGQv.html)
http://www.dinh.dk/pdf/camunggiangsinh-tn.pdf

Khúc ca Giáng Sinh mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,11307)
http://www.dinh.dk/pdf/khuccagiangsinh-mt.pdf

Tình khúc đêm đông mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-khuc-dem-dong-hoai-nam-ft-kim-cuc.IL85v8gSnY.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7572&d=1354577964

Ngôi Lời đã đến
http://www.dinh.dk/pdf1/Ngoiloidaden-hmkdch.pdf
Đây tin vui mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17839)
https://thanhcavietnam.us/FilesVideo/BaiCaNoel3/DayTinVui_mt.pdf
Con Thiên Chúa làm người (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#List,34,8)mp3
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GiangSinh/BaiCaNoel4/ConThienChuaLamNguoi_tk.pdf
Nơi Belem mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,16937)
https://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/DemThanh-DemRucSangYeuThuong/NoiBelem_kl.pdf
Kết lễ : Cao cung lên mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9390)
http://www.dinh.dk/pdf/caocunglen.pdf

GiuseMinh
12-11-2013, 03:39 AM
Good morning thiennga! hình như bài Bên Máng Cỏ. Lyrics & mp3 did not matching. thiennga xem lại nhá. Thanks!