PDA

View Full Version : Hình ảnh giáo phận Thanh Hoa cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Kiên Laodvtung
16-10-2007, 07:04 AM
Hình ảnh giáo phận Thanh Hoa cứu trợ nạn nhân bão lụt
tại Kiên Lao


HÌNH ẢNH CỨU TRỢ (http://tgmth.conggiao.net/sinhhoat/CuuTroLut_07_Oct_06/kienlao_photos.htm)

Nhật Vy