PDA

View Full Version : Xin cầu nguyệnT Phương Đông
02-12-2013, 07:22 PM
Ngày mai, bổn mạng P.X (03/12), xin mọi người khấn nguyện cầu xin cho cố HY. Phanxico.X Nguyễn Văn Thuận sớm được vinh hiển trên bàn Thánh!