PDA

View Full Version : Cát bụi về với Chúa (Tuấn Kim)Caohuong
08-12-2013, 08:29 AM
CÁT BỤI VỀ VỚI CHÚA
Sáng tác: Tuấn Kim

http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/Cat Bui Ve Voi Chua _Tuan Kim.pdf

Caohuong
09-04-2014, 11:14 AM
Slideshow: Cát bụi về với Chúa

Nhạc và lời: Tuấn Kim
Thể hiện: Việt Tuấn
Phụ họa: Uyên Di


https://www.youtube.com/watch?v=gZ35Kz6ZsMY

Caohuong
12-04-2014, 11:21 AM
Cát bụi về với Chúa

Nhạc và lời: Tuấn Kim
Thể hiện: Việt Tuấn
Phụ họa: Uyên Di

http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/Cat Bui Ve Voi Chua--Nhac & Loi Tuan Kim--Ca sy Viet Tuan--Phu hoa Uyen Di.mp3