PDA

View Full Version : tìm hiểu tin mừnglebinh53
24-12-2013, 02:09 PM
chào các bạn, theo Lc 1, 26-36 thì Đức Maria đính hôn với Thánh Giuse nhưng trong thâm tâm vẫn nguyện sống đồng trinh "vì tôi không biết đến người nam". xin hỏi vậy lý do gì khiến Đ Maria phải lấy chồng khi vẫn muốn giữ mình đồng trinh. nếu không lấy chồng có được không(vì như vậy thì đơn giản hơn là lấy chồng mà giữ mình đồng trinh), tại sao?. xin các bạn chỉ giúp

teenvnlabido
29-12-2013, 07:23 AM
...xin hỏi vậy lý do gì khiến Đức Mẹ Maria phải lấy chồng khi vẫn muốn giữ mình đồng trinh. nếu không lấy chồng có được không(vì như vậy thì đơn giản hơn là lấy chồng mà giữ mình đồng trinh), tại sao?. xin các bạn chỉ giúp

Lý do gì , và như thế nào ư?

Tạm thời bạn hãy đọc chương 11 của sách Thần Đô Huyền Nhiệm (http://www.dongcong.net/MeMaria/ThanDoHNhiem/12.htm), có thể bạn sẽ hiểu rõ ngay!

Nếu chưa hiểu rõ, tiếp tục đọc thêm một vài chương trước và sau chương 11 này. Còn vẫn thắc mắc, xin tiếp tục câu hỏi...