PDA

View Full Version : Khai sinh Bộ Lễ Seraphim - Bài Thương Khó và Mừng Vui Lên (Exsultet)DonRac
24-12-2013, 03:58 PM
Khai sinh Bộ Lễ Seraphim - Bài Thương Khó
và Mừng Vui Lên (Exsultet)

https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenVanHoa/1.KhaiSinhBoLeSeraphimBaiThuongKho_Gm.NVH.pdf

Nguồn: Ns. Bạch Hồng Hải