PDA

View Full Version : Mừng Vui Lên (Exsultet) - Gm. Phaolô Nguyễn Văn HòaDonRac
24-12-2013, 04:21 PM
Mừng Vui Lên
(Exsultet)

https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenVanHoa/4.VuiLen(Exsultet)_Gm.NVH.pdf

Nguồn: Ns. Bạch Hồng Hải