PDA

View Full Version : Hoạt cảnh Giáng Sinh GX. Tân Hòa BMT 2013Vinam
25-12-2013, 07:57 PM
HOẠT CẢNH GIÁNG SINH GIÁO XỨ TÂN HÒA BMT 2013


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1462850_484346781686181_463622410_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1521626_484346975019495_198799452_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1530413_484347045019488_1719684381_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/734505_484346798352846_1295477945_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1509200_484346931686166_1212345726_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1512724_484346761686183_2045806204_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1480614_484346945019498_247277372_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1484183_484346845019508_253005809_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/598435_484346971686162_515924119_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1526194_484346825019510_1330756497_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/993540_484347581686101_5844179_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/944840_484347591686100_1492055062_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/581716_484347625019430_2064094806_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1471828_484352625018930_1671697478_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1533953_484352868352239_924516839_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1510891_484352741685585_1782519045_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1453476_484352751685584_2033169012_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/993497_484352861685573_1936549499_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1475819_484352831685576_1783156604_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1528554_484352838352242_2032943379_n.jpg

Ảnh: Long Vương

Vinam
25-12-2013, 08:17 PM
HOẠT CẢNH GIÁNG SINH (Tiếp)

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1499423_484352778352248_649728494_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1487367_484357958351730_601336471_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1471743_484357461685113_39770465_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1501752_484357605018432_1444664658_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1506693_484357811685078_640116782_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1486746_484357915018401_1601234895_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1538698_484357748351751_1499188456_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1535756_484357468351779_438407164_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/994687_484357371685122_1891994504_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1531893_484359588351567_2137460037_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1506851_484359551684904_1513146102_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1491730_484359518351574_1050591926_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1458631_484359421684917_378588447_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1522060_484359521684907_122334787_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/945177_484352908352235_1894395838_n.jpg

https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/1526922_484359561684903_1571667398_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1525209_484359835018209_371086248_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1499419_484359441684915_2113922550_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1471094_484360075018185_943456724_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1002038_484360278351498_1119814928_n.jpgẢnh :Long Vương