PDA

View Full Version : Thánh Lễ Mồng Hai Tếtbananaks
08-01-2014, 07:25 PM
Nhập Lễ: Ngày Xuân Thảo Hiếu - PDF (https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DucThienVol.3-ChaMeSuoiNguonKhongVoi/NgayXuanThaoHieu_nd.pdf)- MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,14450,RP89-770F9743673C7B29)[/URL]

Nhập Lễ : Mồng Hai Tết - [U]PDF (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,14450,RP89-770F9743673C7B29)

Đáp Ca: Thánh Vịnh 127 - PDF (https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=3763&d=1307853129)

Dâng Lễ:

Hiệp Lễ: Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình -PDF (https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/GiaAnVol.09-DangChuaMuaXuan/DauXuanCauChoGiaDinh_pxc.pdf) - MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,6220,RP89-99C4F42D497410F4)
(https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,12276,RP89-7D8C1B7830961788)
Hiệp Lễ : Thắp Nén Hương Lòng - PDF (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,6220,RP89-99C4F42D497410F4) - MP3 (http://javascript<strong></strong>:alert('Bài hát này chưa có lời nhạc PDF, nếu bạn có xin hãy gửi cho chúng tôi: ThanhCaVN@yahoo.com'))

Tạ Lễ: Ngày Xuân Cầu Mẹ - PDF (https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/MeQueHuongVietNam1/NgayXuanCauMe_vc.pdf) - MP3