PDA

View Full Version : TÌM CA ĐOÀN ĐỂ PHỤC VỤ TRONG TUẦN THÁNHxoicucnong
25-03-2014, 12:38 AM
Kính thưa quý vị!

Tuần Thánh và Phục Sinh sắp tới. Ca đoàn thì nhiều, nhưng NGƯỜI ĐỆM ĐÀN thì ít. Vì lẽ đó, Xôi muốn đóng góp ít khả năng của mình trong việc phục vụ Thánh Nhạc.

Vì thế, trong các ngày: Lễ Lá, Thứ Sáu Tuần Thánh, Thứ Bảy Tuần Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh. Cộng đoàn hay ca đoàn nào cần NGƯỜI ĐỆM ĐÀN xin vui lòng liên hệ số
0946. 427. 635, nếu trong khả năng cho phép, Xôi sẵn sàng đến giúp đỡ.

Hay cộng đoàn nào cần Chưởng Nghi tổ chức các Nghi Thức trong Tuần Thánh xin vui lòng liên hệ, trong khả năng Chúa ban, Xôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cho Cộng Đoàn của quý vị có những ngày Tuần Thánh thật sự Thánh thiện và Yêu Mến!

"Lạy Chúa, xin sai con đến nơi Ngài muốn, Amen!"

Thân ái trong Đức Ki-tô và Mẹ Maria!