PDA

View Full Version : Thư mời Đại Hội Thánh Nhạc toàn quốc năm 2014dangngocan
07-04-2014, 09:24 AM
Thư mời Đại Hội Thánh Nhạc toàn quốc năm 2014
của Ủy Ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội Đồng Giám Mục


Download file PDF tại đây! (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThuMoi-Nhachoi2014.pdf)

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThuMoi-NhacHoi2014.jpg

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThuMoi-NhacHoi2014_2.jpg