PDA

View Full Version : Tuyển tập Thánh ca - Lm. Huy Hoàngdominico_dung
12-04-2014, 11:49 AM
Chúng con kính cảm ơn LM. Nhạc sĩ Pet. Huy Hoàng đã gởi tặng và cho phép giới thiệu! (vì được biết ấn bản lần này Cha Pet. Hoàng chỉ dành để biếu, tặng chứ không bán)

Xin phép được giới thiệu đến Quý vị!

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Album_CD/Lm_Peter_HuyHoang/TuyenTapThanhCa_LMHuyHoang/1a.jpg


https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Album_CD/Lm_Peter_HuyHoang/TuyenTapThanhCa_LMHuyHoang/2a.jpg

dominico_dung
12-04-2014, 11:50 AM
Chúng con vừa nhận được hướng dẫn của Tác giả sách "Tuyển tập Thánh Ca - Lm. Huy Hoàng"

Hiện nay, sách đã được phát hành tại nhà sách Fatima Bình Triệu (ngay trước cửa nhà thờ Bình Triệu, nhà sách của các sơ chứ không phải nhà sách nằm phía ngoài đường đi vào nhé!), và giá bán là: 120.000đồng/1cuốn

Quý vị có thể liên hệ nhà sách Fatima để mua nhé!

Kính cảm ơn!