PDA

View Full Version : Chúng con hát về Ngườithienngadt
24-04-2014, 06:00 AM
Chào mừng Lễ phong Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 ngày 27/04/2014 xin mời mọi người hãy hát cùng chúng tôi

Chúng con hát về Người, nhạc Hồng Bính, thể hiện : Ca đoàn Dầu Tiếng

https://www.youtube.com/watch?v=5EP0IQqO5ws&list=UUOK2cuvhDm5LMYMFxtwFy7g

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThanhCa/ChungConHatVeNguoi_hb.pdf