PDA

View Full Version : Tạ ơn Mẹ Maria - Mẹ La Vang!T Phương Đông
07-06-2014, 10:06 PM
Mẹ ơi!
Con xin cám ơn Mẹ nhiều nhiều lắm! Mẹ đã thương gìn giữ, chở che và ban nhiều hồng ân cho chúng con, đặc biệt là bé Đông Phương con gái con...Mẹ đã nắm tay dắt dìu qua muôn vàn khó khăn, thử thách, bệnh tật...............
Mẹ LAVANG ơi! Tháng 8 này chúng con lại về bên Mẹ. Mẹ yêu dấu ơi! Mẹ mãi mãi là Mẹ của chúng con!

Hình của thành viên dongphuong bên Mẹ tại La Vang tháng 8/2008:
http://i1116.photobucket.com/albums/k565/tranphuongdong/P130811_07410001.jpg (http://s1116.photobucket.com/user/tranphuongdong/media/P130811_07410001.jpg.html)
http://i1116.photobucket.com/albums/k565/tranphuongdong/P130811_07410002.jpg (http://s1116.photobucket.com/user/tranphuongdong/media/P130811_07410002.jpg.html)
http://i1116.photobucket.com/albums/k565/tranphuongdong/P130811_07410003.jpg (http://s1116.photobucket.com/user/tranphuongdong/media/P130811_07410003.jpg.html)
http://i1116.photobucket.com/albums/k565/tranphuongdong/P130811_07410004.jpg (http://s1116.photobucket.com/user/tranphuongdong/media/P130811_07410004.jpg.html)