PDA

View Full Version : Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 27/06/2014thienngadt
09-06-2014, 02:05 AM
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 27/06/2014

Nhập lễ : Lạy Thánh Tâm Giêsu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-jscRGNdxhE)
http://www.dinh.dk/pdf/laythanhtamGiesu.pdf
Lạy Thánh Tâm Giêsu
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.DuyLinhPHN/CaNhapLe/LayThanhTamGiesu.pdf
Lễ Thánh Tâm Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/lethanhtamChua-ht.pdf
Lòng Chúa yêu thương
http://www.dinh.dk/pdf/longChuayeuthuong-nd.pdf
Thánh Tâm Giêsu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GSAmSah321E)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=z2TM9XahrbM)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Thiennga/thanhtamgiesu_Td.pdf
Vào thánh cung
http://www.catruong.com/baihat/thanhthe_thanhtam/VaoThanhCung_TramThienThu.pdf
Về bên Thánh Tâm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5sZHKsxZ4jg)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iq-3PglNXJA)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/1Ve-ben-Thanh-tam.pdf
Về bên Thánh Tâm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RW-UrKh94T0)
http://www.dinh.dk/pdf1/vebenthanhtam-ga.pdf
Về nơi đây 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WcLB_m3jBYk)
http://www.dinh.dk/pdf/venoiday2.pdf
Ý Chúa thiên thu
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/YChuathienthu.pdf
Đáp ca : Ân tình Chúa thiên thu
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12796&d=1467654425
Ân tình Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=15CuapAQxkY)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/04/c3a2n-tc3acnh-thic3aan-chc3baa-le1bb85-thc3a1nh-tc3a2m-tv-102-bc3b9i-ninh-c491c.pdf
Đáp ca Lễ Thánh Tâm A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xUenIeSAYUk&t=1s)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/DapcaLeThanhTamA_Ty.pdf
Thánh Tâm A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TNWlexWtoi0)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10299&d=1402410796
Lễ Thánh Tâm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hLxZ16N6-UU)
http://www.dinh.dk/pdf/24_lethanhtam_TV102.pdf
Lòng Chúa yêu thương mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/lethanhtamChuaGiesuA_longChuayeuthuong_tv102-dch.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/lethanhtamChuaGiesuA_longChuayeuthuong_tv102-dch.pdf
Lòng yêu thương của Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/longyeuthuongcuaChua-tv102.pdf
Thánh vịnh 102 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NDIciAkidqQ)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/tv102.PDF
Thánh vịnh 102 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OS1mwlUR4-c)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/tv102_xuanthao.pdf
Lễ Thánh Tâm mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ThanhTam_A_tv_102.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ThanhTam_A_tv_102.pdf
Dâng lễ : Con dâng của lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5hL92nJYH7Y)
Bè Alto
(https://www.youtube.com/watch?v=yV7xajACpUc)Bè Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=0xlidwnenuk)
http://www.dinh.dk/pdf/condangcuale-ga.pdf
Của lễ tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AYLdFppEQZg)
http://www.dinh.dk/pdf/cualetinhyeu-ha.pdf
Dâng về Thánh Tâm
http://www.dinh.dk/pdf1/dangvethanhtam-ga.pdf
Hy lễ tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fOZCNTWwIBk)
http://nhacthanh.org/PDF/H/HyLeTinhYeu--TheThong.pdf
Lễ vật huyền siêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NaVrD6AvQdg)
http://www.dinh.dk/pdf/levathuyensieu.pdf
Thành tâm thờ kính mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7x8bkZ-HTvo)
Alto (https://www.youtube.com/watch?v=L70ocpmvjmI)Bass (https://www.youtube.com/watch?v=dkEw04X3oTs)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhtamthokinh.pdf
Tình Cha mp (https://www.youtube.com/watch?v=HsIGKvFl-h8)4 (https://www.youtube.com/watch?v=HsIGKvFl-h8)
http://cadoan.net/files/0604/TinhCha_ha.pdf
Hiệp lễ : Ai gánh nặng mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/aiganhnang-vx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/aiganhnang-vx.pdf
Ai vất vả mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/aivatva-ht.mp3)
http://dinh.dk/pdf/aivatva-ht.pdf
Chúa cất tiếng mời mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-cat-tieng-moi-an-phuc.G14KLqt1oMEq.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuacattiengmoi-tn.pdf
Đến với Trái Tim mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yhLb_hmADXQ)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/DenVoiTraiTim_ad.pdf
Giêsu tình yêu , chân lý và hy vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qIEmXVSCewU)
http://mautam.org/pdf/giesutinhyeuchanlyvahyvong.pdf
Hãy đến với Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DV-4pPGvjGw)
http://thanhnhaconline.com/pdf/haydenvoichua.pdf
Hãy đến với Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mv1ZTeJfJEU)
http://dinh.dk/pdf/haydenvoiChua.pdf
Hãy đến với Ta mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_rXF61KihjM)
http://www.dinh.dk/pdf/haydenvoiTa.pdf
Hãy đến với Ta mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pb_TIQxmEuU)
http://www.dinh.dk/pdf1/haydenvoiTa-hh.pdf
Hãy đến với Ta mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/haydenvoiTa-nmh.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/haydenvoiTa-nmh.pdf
Hỡi ai gánh nặng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vtXoCz-9zQo)
http://www.dinh.dk/pdf1/hoiaiganhnang-hmkdch.pdf
Mạc khải cho những người nhỏ mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/mackhaichonhungnguoinho-ht.mp3)
http://dinh.dk/pdf/mackhaichonhungnguoinho-ht.pdf
Máu Trái Tim mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qtGSTlVkrYA)
Alto (https://www.youtube.com/watch?v=OA-YE3IyVj4)Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=oJDb2Vq-qkU) Bass (https://www.youtube.com/watch?v=gekysr-XKyM)
http://www.dinh.dk/pdf/mautraitim-tn.pdf
Một tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-NhYitXR7P4)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/04/mot-tinh-yeu.pdf
Nguồn tin yêu mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/nguontinyeu-tn.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/nguontinyeu-tn.pdf
Thánh Tâm dịu hiền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GRyrj-TDgLg)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/04/thanh-tam-diu-hien.pdf
Thánh Tâm là cả hồng ân mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,14130)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/ThanhTam/ThanhTamLaCaHongAn_ttt.pdf
Thánh Tâm Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8Psa_tm8hx0)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/ThanhTamABC-ThanhTamNgai1_bn.pdf
Thánh Tâm nguồn tình yêu cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TLcgXb7O8Rs)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/thc3a1nh-tc3a2m-ngue1bb93n-tc3acnh-yc3aau-ce1bba9u-c491e1bb99-de1baa5u-chc3a2n-tt-tt.pdf
Tình Chúa yêu con 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jmswc1Uj9ns)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhChuayeucon1-td.pdf
Tình yêu Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-yeu-chua-an-phuc.wGS0RhtD8q4G.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhyeuChua-dth.pdf
Tôn sùng Thánh Tâm mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ton-sung-thanh-tam-gia-an.zdv84cUmX23L.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tonsungthanhtam-dch.pdf
Trái Tim nào mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yv8Ria1n4GE)
http://www.dinh.dk/pdf/traitimnao-ad.pdf
Trái Tim Người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=suOJmF8JleY)
http://www.dinh.dk/pdf/traitimNguoi-nkt.pdf
Trái Tim rực cháy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FeJPgKUIdGk)
http://www.dinh.dk/pdf/traitimrucchay-tn.pdf
Trong trái tim Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-TBppkdjJDg)
http://www.dinh.dk/pdf/trongtraitimChuayeu.pdf
Từ Trái Tim của Người mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17333)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/ThanhTamGiesu2/TuTraiTimCuaNguoi_nd.pdf
Tựa nương Thánh Tâm mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,22118)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.XuanHyVong/TuaNuongThanhTam-xhv.pdf
Về bên lòng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bCRFvc51TO4)
mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ve-ben-long-chua-an-phuc-ft-xuan-dung.D9lnozmK74KQ.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6_px9YLLd-4)
https://huyenca.com/file/vebenlongchua-thienduyen.pdf
Kết lễ : Thánh Tâm Chúa Giêsu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6DJMOYpaHnw)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhtamChuaGiesu-hl.pdf
Thánh Tâm Giêsu Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2TkawzNxveA)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhtamGiesuVua-hd.pdf