PDA

View Full Version : Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ 29/06/2014thienngadt
09-06-2014, 11:02 PM
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ 29/06/2014

Nhập lễ : Hai vì sao sáng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hai-vi-sao-sang-va.5qmsVOBKKNQr.html)
http://www.dinh.dk/pdf/haivisaosang.pdf
Hai người tiên phong mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hai-nguoi-tien-phong-va.vgW0GYvUE6vB.html)
http://www.dinh.dk/pdf/hainguoitienphong.pdf
Thánh Phêrô và Phaolô mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rxcf9inaHbc)
http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/ngoikhenthanhpherophaolo.pdf
Thánh Phaolô tông đồ mp3 (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thanh-Phaolo-Tong-Do-Anh-Phuong/IW90OBE9.html)
http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/thanhphaolotongdo.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 33 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-thanh-phero-va-phaolo-an-phuc-ft-thien-nga.RMdeei6qphZ6.html)
mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=i0xikluaCqA&feature=youtu.be)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10301&d=1402411183
Thánh vịnh 33 mp3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/2014pherohaolo_tv33.mp3)
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/2014lethanhpherovaphaolo_tv33_slgd.pdf
Alleluia mp3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/2014pherophaolo_alleluia_2.mp3)
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/2014pherophaolotongdo_alleluia.pdf
Thánh vịnh 33 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namB/Ducme_cacthanh/Tv33_pherophaolo_tutrinh.mp3)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=5654&d=1338512089
Dâng lễ : Hiến lễ đời con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hien-le-doi-con-an-phuc.j9qIyNTxVWou.html)
http://www.dinh.dk/pdf/hienledoicon-tn.pdf
Của lễ đời con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cua-le-doi-con-va.mdB5rdLb75RA.html)
http://www.dinh.dk/pdf/cualedoicon-nd.pdf
Con dâng của lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5hL92nJYH7Y)
http://www.dinh.dk/pdf/condangcuale-ga.pdf
Hiệp lễ : Phêrô con là đá mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15469)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/CaoHuyHoang/PheroConLaDa-CaoHuyHoang.pdf
Ngươi là đá mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,16844)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/HKDNI-TinhChuaTinhCon/NguoiLaDa_tmh.pdf
Tuyên xưng Đức Kitô mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GNGFLyu9xiI)
http://www.dinh.dk/pdf/tuyenxungDucKito-tn.pdf
Tuyên xưng
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/pherophaolo/TuyenXung_ht-lbd.pdf
Chìa khóa nước trời
http://www.dinh.dk/pdf1/chiakhoaNuocTroi-hmkdch.pdf
Giao ước mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/giao-uoc-phi-nguyen-ft-kim-cuc.Jn7qvIaYmw0n.html)
http://www.dinh.dk/pdf/giaouoc.pdf
Tình Chúa cao vời mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-yeu-chua-cao-voi-phan-dinh-tung.rcWJghxlRGiu.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhChuacaovoi.pdf
Kết lễ : Nhân chứng phúc âm mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nhan-chung-phuc-am-y-hien.XQQf5rNQpG.html)
http://www.dinh.dk/pdf/nhanchungPhucAm.pdf