PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 14 A 06/07/2014thienngadt
11-06-2014, 11:19 PM
Lễ Chúa nhật 14 A 06/07/2014

Nhập lễ : Bước tới thiên nhan
http://www.dinh.dk/pdf/buoctoithiennhan-vn.pdf
Bước vào mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YpNv2NpwQlg)
http://www.dinh.dk/pdf/buocvao-plh.pdf
Bước vào cung thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WqwHmqLeNvs)
http://www.dinh.dk/pdf/buocvaocungthanh-nk.pdf
Ca khúc lên đền mp3 (https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/4/1380/dk-chung-4-be.mp3)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/4/1380/ca-khuc-len-den.pdf
Ca khúc lên đền 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dKWVI2p7lYQ)
http://www.dinh.dk/pdf/cakhuclenden2-ndh.pdf
Ca lên đi 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oyz2AqFfPiA)
http://www.dinh.dk/pdf/calendi2.pdf
Ca nhập lễ Chúa nhật 14 Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LGxZKFhLZeI&feature=youtu.be)
http://huyenca.com/file/nl14tn-tranminh.pdf
Chúa nhật 14 Thường niên mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN14TN-ht.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/CN14TN-ht.pdf
Giữa nơi đền thánh
http://huyenca.com/file/giuanoidenthanh-duytan.pdf
Giữa nơi đền thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KZ9U79espOY)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/812/giua-noi-den-thanh.pdf
Giữa nơi đền thánh
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.MiTram/NhapLe/GiuaNoiDenThanh_mt.pdf
Hồi tưởng tình Ngài
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe DucMeDangCon & CN XIV TN) HoiTuongTinhNgai_TramThienThu.pdf
Nhanh lên nào mp3 (https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/6/1182/chung-4-be.mp3)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/6/1182/nhanh-len-nao.pdf
Nơi đền thánh Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7bHX7tIFzto)
[/URL][URL="https://www.youtube.com/watch?v=aTx9NwRSGSc"]Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5wFSd_66e10)
http://huyenca.com/file/nl14tn-lenen-noidenthanhngai-thienduyen.pdf
Nơi nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EOizYRura8E)
http://thanhnhaconline.com/pdf/noinhachua.pdf
Tiến về nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hEEDzHpoAs8)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12770&d=1465973912
Trong cung đền thánh Chúa
http://simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/TrongCungDenTha.PDF
Đáp ca : Chúa đáng chúc tụng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ozmDqzl42xk)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca14A-Vn.pdf
Chúa nhật 14A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sN-j23L_Bjk&list=RDsN-j23L_Bjk&start_radio=1)
http://www.dinh.dk/pdf/37_CN14TN_TV144.pdf
Chúa nhật 14 A mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-31-c-hoa-mi-ft-an-phuc.jk3pSaVFnPJr.html)
mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aexTplAJp6Y)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10333&d=1404045733
Chúa nhật 14A mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=qLFbFxrD1Nw)
http://www.dinh.dk/pdf/CN14ATN-tl.pdf
Chúc tụng Danh Chúa mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=1RLU3L6VHdY)
http://www.dinh.dk/pdf1/chuctungdanhChua-ta.pdf
Chúc tụng Danh Chúa 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HwAXA6IfG-k)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/DapCa14A31C_bn.pdf
Con sẽ chúc tụng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xky87jyyVYs)
http://www.dinh.dk/pdf/consechuctung-tv144.pdf
Con sẽ chúc tụng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZRw_BD9XLMs)
http://www.dinh.dk/pdf/consechuctung-vx.pdf
Con sẽ chúc tụng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eEgwqf8XziE)
http://www.dinh.dk/pdf/consechuctung-nhc.pdf
Con sẽ chúc tụng danh Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=X3PL_Su01Jg)
http://www.dinh.dk/pdf/consechuctungDanhChua-qv.pdf
Thánh vịnh 144 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qAYmnOU_7tg&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2016/10/2016-TV-144-CN31-C-Bm.pdf
Thánh vịnh 144 mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/5/778/dk-chung-4-be.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv144_xuanthao.pdf
Thánh vịnh 144 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kmuNmzPSkDQ)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv144_14a_hvh.pdf
Thánh vịnh 144 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_14TN_tv_144.mp3_320kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_14TN_tv_144_.pdf
Thiên Chúa của con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZqTtlm5KmQ8)
http://cadoan.net/files/0710/Thien_Chua_Cua_Con_(Tv_144).pdf
Xin chúc tụng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=B9qu3Nd-YV4)
http://www.dinh.dk/pdf/CN14TNA_xinchuctungChua_tv144-dch.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn14A/Tv144_14A_Page_1.jpg
Dâng lễ : Của lễ tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AYLdFppEQZg)
http://www.dinh.dk/pdf/cualetinhyeu-ha.pdf
Hiệp lễ : Ách Ta êm ái mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN14ATN-achTaemai-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN14ATN-achTaemai-tl.pdf
Ai gánh nặng mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/aiganhnang-vx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/aiganhnang-vx.pdf
Ai vất vả mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/aivatva-ht.mp3)
http://dinh.dk/pdf/aivatva-ht.pdf
Chúa cất tiếng mời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AO_CoiPWIpc)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuacattiengmoi-tn.pdf
Giêsu tình yêu , chân lý và hy vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qIEmXVSCewU)
http://mautam.org/pdf/giesutinhyeuchanlyvahyvong.pdf
Hãy đến với Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DV-4pPGvjGw)
http://thanhnhaconline.com/pdf/haydenvoichua.pdf
Hãy đến với Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mv1ZTeJfJEU)
http://dinh.dk/pdf/haydenvoiChua.pdf
Hãy đến với Ta mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_rXF61KihjM)
http://www.dinh.dk/pdf/haydenvoiTa.pdf
Hãy đến với Ta mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pb_TIQxmEuU&t=18s)
http://www.dinh.dk/pdf1/haydenvoiTa-hh.pdf
Hãy đến với Ta mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/haydenvoiTa-nmh.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/haydenvoiTa-nmh.pdf
Hỡi ai gánh nặng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vtXoCz-9zQo)
http://www.dinh.dk/pdf1/hoiaiganhnang-hmkdch.pdf
Mạc khải cho những người nhỏ mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/mackhaichonhungnguoinho-ht.mp3)
http://dinh.dk/pdf/mackhaichonhungnguoinho-ht.pdf
Nguồn tin yêu mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/nguontinyeu-tn.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/nguontinyeu-tn.pdf
Thánh Tâm Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8Psa_tm8hx0)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/ThanhTamABC-ThanhTamNgai1_bn.pdf
Tình yêu Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FMJtBob5Ic4)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhyeuChua-dth.pdf
Trọn đời hiến dâng mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/trondoihiendang-vn.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/trondoihiendang-vn.pdf
Về bên lòng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xYvrzwzPvUk)
mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ve-ben-long-chua-an-phuc-ft-xuan-dung.D9lnozmK74KQ.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6_px9YLLd-4)
https://huyenca.com/file/vebenlongchua-thienduyen.pdf
Kết lễ :Trong an bình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=o91m205p7u8)
http://www.dinh.dk/pdf/tronganbinh-nd.pdf

bibotom
01-08-2017, 10:06 PM
Lễ Chúa Nhật 14 Thường Niên Nam A