PDA

View Full Version : Cảm ơn ân nhân (Bà Maria Nguyễn Thị Thanh cùng gia đình).nguyễn văn xuân
18-06-2014, 12:09 PM
Văn phòng đại diện
GX. THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 06 năm 2014

CHÂN THÀNH TRI ÂNVăn phòng đại diện Gx. Thánh Giuse An Bình Tại Tp Hồ Chí Minh.
Đã nhận được số tiền giúp đỡ công cuộc xây dựng Điểm Truyền Giáo, Giáo xứ Thánh Giuse An Bình – Kinh F, Gp. Long Xuyên của:
Bà, MARIA NGUYỄN THỊ THANH
Địa Chỉ: 7162 Guilo -cir, tp wesminster ca 92683. USA
Số tiền là:
500 USD.( Năm trăm Dola) Ủng hộ xây dựng giáo xứ
100 USD.( Một trăm Dola). Xin cha xứ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn: Vincentê, Maria và Giuse
Chúng tôi xin chân thành tri ân. Nguyện xin Thánh Cả Giuse, Mẹ Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa ban muôn ơn lành hồn xác đến Bà cùng gia đình.
Xin tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ giáo xứ vùng sâu vùng xa nghèo nàn của chúng tôi sớm hoàn tất, để có nơi Thờ kính Chúa cho xứng đáng.


Văn phòng Đại diện
Mic. Nguyễn Văn Xuân
Kính cảm tạ.
-------------------------------------------------------------- Số tiền trên VP đã chuyển về Cha xứ Gx. Thánh Giuse An Bình . Cha xứ cùng Cộng đoàn hết lòng cảm ơn và dâng lễ cầu nguyện cho quí ân nhân còn sống cũng như đã qua đời. kính đa tạ.