PDA

View Full Version : Chương trình truyền hình Công Giáo Online “ĐẾN MÀ XEM TV” ngày 10&11.07.2014doanhnghiepconggiao
12-07-2014, 01:15 AM
10348
+++++ Đón xem tại: www.DENMAXEMTV.com (http://www.denmaxemtv.com/) +++++
Kênh truyền hình Công Giáo Online “ĐẾN MÀ XEM TV” ngày 10&11.07.2014 gồm các nội dung chính sau:
01. ‘Học Yêu Thánh Giá’ – Trình bày: Khắc Dũng, Thủy Tiên, Vân Anh, Tâm Trang (http://www.denmaxemtv.com/2013/10/video-lyric-hoc-yeu-thanh-gia-khac-dung.html)02. Niềm vui khám phá: 01. Ý nghĩa IHS (http://www.denmaxemtv.com/2013/04/niem-vui-kham-pha-01-y-nghia-ihs.html)03. Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 03/07 – 09/07/2014 – Câu chuyện Thánh Phaolô trở lại (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/suy-niem-cung-voi-uc-thanh-cha-phanxico_10.html)04. Lời sống hôm nay- Tự do trong Chúa Giêsu Kitô – 10.07.2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/loi-song-hom-nay-tu-do-trong-chua-giesu.html)05. Tin Công giáo thế giới – 10.7.2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/tin-cong-giao-gioi-1072014.html)06. RFA: Bản tin video sáng 10- 07 -2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/rfa-ban-tin-video-sang-10-07-2014.html)07. RFA: Bản tin video tối 10-07-2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/rfa-ban-tin-video-toi-10-07-2014.html)08. RFA: Cuộc Sống Quanh Ta 10-07-2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/rfa-cuoc-song-quanh-ta-10-07-2014.html)09. VOA: Truyền hình vệ tinh VOA Asia 10/7/2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/voa-truyen-hinh-ve-tinh-voa-asia-1072014.html)10. VOA: Anh ngữ đặc biệt: Pencils of Promise (VOA-Edu) (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/voa-anh-ngu-ac-biet-pencils-of-promise.html)11. Quà Tặng Cuộc Sống – Hai Chàng Tiều Phu (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/qua-tang-cuoc-song-hai-chang-tieu-phu.html)12. Music: The Best of Mozart (http://www.denmaxemtv.com/2013/03/music-best-of-mozart.html)13. Daily Catholic Mass 2014-07-10 – Fr. Mitch Pacwa, SJ – St. Veronica Giuliani (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/daily-catholic-mass-2014-07-10-fr-mitch.html)14. Niềm vui khám phá: 02. Chữ Chi_Rho và con cá (http://www.denmaxemtv.com/2013/04/niem-vui-kham-pha-02-chu-chirho-va-con.html)15. Thế Giới Nhìn Từ Vatican 04/07 — 10/07/2014 — Thảm cảnh nội chiến tại Syria (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/the-gioi-nhin-tu-vatican-0407-10072014.html)16. Lời sống hôm nay- Không thỏa hiệp với điều sai trái- 11.7.2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/loi-song-hom-nay-khong-thoa-hiep-voi.html)17. Tin Công giáo thế giới – 11.7.2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/tin-cong-giao-gioi-1172014.html)18. Thế giới ngày 11.7.2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/the-gioi-ngay-1172014.html)19. RFA: Bản tin video sáng 11-07-2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/rfa-ban-tin-video-sang-11-07-2014.html)20. VOA: Truyền hình vệ tinh VOA Asia 11/7/2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/voa-truyen-hinh-ve-tinh-voa-asia-1172014.html)21. Quà Tặng Cuộc Sống – Đường Tắt (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/qua-tang-cuoc-song-uong-tat.html) +++++ Kính mời Quý Vị đón xem +++++
Chương trình được sự hỗ trợ của mạng Doanh Nghiệp Công Giáo (www.doanhnghiepconggiao.com (http://www.doanhnghiepconggiao.com/) – www.doanhnghiepconggiao.blogspot.com (http://www.doanhnghiepconggiao.blogspot.com/) – https://www.facebook.com/DoanhNghiepCongGiao (https://www.facebook.com/DoanhNghiepCongGiao) –https://www.facebook.com/groups/doanhnghiepconggiao/ (https://www.facebook.com/groups/doanhnghiepconggiao/))==> Kênh thông tin, học hỏi, hợp tác và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ …miễn phí cho các Doanh Nghiệp Công Giáo.