PDA

View Full Version : Một số hình ảnh tưởng nhớ Đức Thánh Cha John Paul IIailaudu
03-11-2008, 10:38 PM
Mình xin góp 1 chút ít hình ảnh nói về Đức Thánh Cha...
Có thể lộn xộn. không theo thứ tự thời gian.
Nhưng đó là tấm lòng của mình dành cho bậc đáng kính...
http://i244.photobucket.com/albums/gg36/ailaudu/John20Paul20ll20Comemorative.jpg

http://i244.photobucket.com/albums/gg36/ailaudu/JP220Scan201.png

http://i244.photobucket.com/albums/gg36/ailaudu/pope.jpg

http://i244.photobucket.com/albums/gg36/ailaudu/484ThePontificate.jpg

http://i244.photobucket.com/albums/gg36/ailaudu/CO50Papst-Paul-II-Posters.jpg

http://i244.photobucket.com/albums/gg36/ailaudu/PICT0091.jpg

http://i244.photobucket.com/albums/gg36/ailaudu/personaluse_7933493Pope-John-Paul-I.jpg

http://i244.photobucket.com/albums/gg36/ailaudu/Pope-John-Paul-II.jpg

Đây là 1 tấm hình tổng hợp Đức Thánh Cha qua các năm...

http://i244.photobucket.com/albums/gg36/ailaudu/200520040220Pope20John20Paul20II201.jpg


(còn tiếp)

ailaudu
05-11-2008, 12:11 PM
Tiếp thêm 1 số hình...
http://i244.photobucket.com/albums/gg36/ailaudu/Grotte_Vaticane_Messa_2_Nov_83_012F.jpg

http://i244.photobucket.com/albums/gg36/ailaudu/John20Paul20II20body205682-Felici.jpg

http://i244.photobucket.com/albums/gg36/ailaudu/St20Peters20fila_funerali-Felici.jpg

http://i244.photobucket.com/albums/gg36/ailaudu/popecoffin1.jpg

http://i244.photobucket.com/albums/gg36/ailaudu/popecoffin2.jpg

http://i244.photobucket.com/albums/gg36/ailaudu/Grottoes-John20Paul20II20tomb-c.jpg