PDA

View Full Version : Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Chúa GiêSu_2014_Giáo Xứ Châu NamJbtho
08-09-2014, 05:42 PM
Mời mọi người xem phim ! (nhớ mở âm thanh to, chọn 720p xem mới hay ^_^ )https://www.youtube.com/watch?v=xkWkcBxIh5M&index=23&list=UUabm3MP7HD6Q9uOxbNThBUg