PDA

View Full Version : Hành Khúc Người Nữ Tu Mến Thánh Giáhongbinh
13-09-2014, 04:09 PM
CHÚA NHẬT,14.09

SUY TÔN THÁNH GIÁ CHÚA KITÔ
MỪNG LỄ CÁC DÒNG NỮ MẾN THÁNH GIÁ

VÀ CÁC DÒNG NỮ CÓ NGUỒN GỐC DÒNG MẾN THÁNH GIÁ.

TOÀN THỂ GIÁO HỘI VIỆT NAM TRI ÂN CÁC NỮ TU DÒNG MẾN THÁNH GIÁ

VÌ NHỮNG PHỤC VỤ VÀ ĐÓNG GÓP KHÔNG KỂ XIẾT

CÙNG NHỮNG HY SINH KHÔNG MỆT MỎI ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ NGƯỜI BẤT HẠNH.

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/PDF/HanhKhucNguoiNuTuMenThanhGia_hb.pdf