PDA

View Full Version : Thánh Inhaxiô Antiôkia & Thánh Carôlô BorrômêôKDao
21-09-2014, 06:47 AM
Xin gởi đến các bạn hai bản nhạc "Thánh Inhaxiô Antiôkia" và "Thánh Carôlô Borrômêô"

KDao

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10572&d=1411256280
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10573&d=1411256280