PDA

View Full Version : goi baiNTCuong
26-09-2014, 10:57 AM
Xin gởi đến BTC bài hát viết về ước mơ xây dựng Thánh Đường như một lời cầu chung tay . Mong BTC xem xét và cho ý kiến

F.X Nhatdong
27-09-2014, 09:42 AM
Con chuyển PDF cho những máy ko có Encore có thể xem được và có sửa các khoảng cách giữa các câu.

10602
10603