PDA

View Full Version : Cảm ơn ân nhân hải ngoại ( Lancaster. PA. và Đại Hội Thánh Mẫu USA).nguyễn văn xuân
11-10-2014, 05:17 PM
Văn phòng đại diện
GX. THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 09 năm 2014
CHÂN THÀNH TRI ÂNVăn phòng đại diện Gx. Thánh Giuse An Bình Tại Tp Hồ Chí Minh.
Đã nhận được số tiền giúp đỡ công cuộc xây dựng Điểm Truyền Giáo, Giáo xứ Thánh Giuse An Bình – Kinh F, Gp. Long Xuyên của:
I/- Tại Lancaster. PA. USA
1- Cha Giuse Nguyễn Văn Hóa: 100 USD.(Một trăm Dola).
2- Bà Nhiên (Thân nhân Cha Hóa): 100 USD.(Một trăm Dola).
3- Anh chị Hoa – Hòa (con bà Nhiên): 100 USD.(Một trăm Dola).
4- Anh chị Thúy - Khóa (con bà Nhiên): 100 USD.(Một trăm Dola).

II/- Tại Đại Hội Thánh Mẫu Hoa Kỳ
1- Bà Nguyễn Thị Liên: 40 USD.(Bốn mươi Dola).
2- Bà Đỗ Thanh Hương: 100 USD.(Một trăm Dola).
3- Bà Nguyễn Thanh Tâm: 50 USD.(Năm mươi Dola).
4- Bà Nguyễn Thúy Bích: 50 USD.(Năm mươi Dola).
5- Những vị ân nhân yêu cầu ẩn danh: 760 USD.(Bảy trăm sáu mươi Dola).
TỔNG CỘNG: 1400 USD.(một ngàn bốn trăm Dola).
Chúng tôi xin chân thành tri ân. Nguyện xin Thánh Cả Giuse, Mẹ Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa ban muôn ơn lành hồn xác đến Cha Giuse, Gia đình bà Nhiên, cùng quí ông bà và anh chị em.
Xin tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ giáo xứ vùng sâu vùng xa nghèo nàn của chúng tôi sớm hoàn tất, để có nơi Thờ kính Chúa cho xứng đáng.Văn phòng Đại diện
Mic. Nguyễn Văn Xuân
Kính cảm tạ.
-------------------------------------------------------------

Số tiền trên Vp đã chuyển về Cha xứ Gx. Thánh Giuse An Bình. Cha xứ cùng Cộng đoàn hết lòng cảm ơn và sẽ dành riêng những Thánh lễ Thứ tư đầu tháng và Lễ trọng hằng năm để cầu nguyện cho quí vị.