PDA

View Full Version : Ân nhân ủng hộ TCVN qua PayPaldvtung
06-12-2014, 09:41 AM
Tháng 11/2014 có một số Ân nhân ủng hộ TCVN qua PayPal:

10USD # 213.000VND từ Kim Vũ ủng hộ
20USD # 426.000VND từ TY VU ủng hộ
10USD # 213.000VND từ con trai nguyen ủng hộ

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn quý Ân nhân, xin chúc quý Ân nhân luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
29-12-2014, 05:48 PM
Tháng 12/2014 có một số Ân nhân ủng hộ TCVN qua PayPal:

5USD # 106.500VND từ con trai nguyen ủng hộ

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn quý Ân nhân, xin chúc quý Ân nhân luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
25-01-2015, 10:30 AM
Tháng 01/2015 có một số Ân nhân ủng hộ TCVN qua PayPal:

50USD # 1.066.050VND từ Tuan Pham ủng hộ
5USD # 106.605VND từ Vinh Nguyễn ủng hộ

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn quý Ân nhân, xin chúc quý Ân nhân luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

quoctiepkt
06-03-2015, 07:12 PM
BQT cho mình xin địa chỉ Paypal với

dvtung
07-03-2015, 04:23 PM
BQT cho mình xin địa chỉ Paypal với

Chào bạn quoctiepkt và ACE,

Tài khoản PayPal của TCVN được add ở các trang:
Trang Nghe Nhạc TCVN (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Home), Trang Lời Chúa TCVN (https://thanhcavietnam.co/LoiChua/#Home)

https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/PayPalThanhCaVN.jpg

Và add ở Diễn đàn TCVN, ngày dưới Box: Ủng hộ Tài Chánh Website TCVN (https://thanhcavietnam.net/forum/forums/141-ung-ho-tai-chanh-Website-tcvn.html)
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/PayPalTCVN.png

Để ủng hộ Tài chánh Website TCVN, thông qua Tài khoản PayPal, ACE nhấn chuột vào nút Donate như ghi chú ở hình trên để đến website PayPal.

https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/PayPalThanhCaVietNam.jpg

Sau đó nhập số tiền ủng hộ vào ô bên chỗ ghi chú, rồi đăng nhập vào Tài khoản của ACE là xong.
PayPal sẽ email thông báo đến BQT-TCVN khi có phát sinh ủng hộ vào Tài khoản, BQT sẽ liên lạc ACE để thông báo đã nhận được ủng hộ.

BQT-TCVN xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của ACE để duy trì phát triển Website.

Thân ái.

dvtung
07-03-2015, 04:57 PM
Tháng 02/2015 có một số Ân nhân ủng hộ TCVN qua PayPal:

100USD # 2.132.100VND từ Nguon Do ủng hộ

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn quý Ân nhân, xin chúc quý Ân nhân luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
13-03-2015, 06:10 AM
Tháng 03/2015 có một số Ân nhân ủng hộ TCVN qua PayPal:

- 6USD # 128.748VND từ Do Quoc Tiep (thành viên quoctiepkt) ủng hộ

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn quý Ân nhân, xin chúc quý Ân nhân luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
14-04-2015, 12:12 PM
Tháng 04/2015 có một số Ân nhân ủng hộ TCVN qua PayPal:

- 20USD # 431.400VND từ Phạm Phước ủng hộ

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn quý Ân nhân, xin chúc quý Ân nhân luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
02-05-2015, 11:37 AM
Tháng 04/2015 có một số Ân nhân ủng hộ TCVN qua PayPal:

- 10USD # 215.700VND từ Hoa Vu ủng hộ

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn quý Ân nhân, xin chúc quý Ân nhân luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
22-08-2015, 09:01 AM
Tháng 08/2015 có một số Ân nhân ủng hộ TCVN qua PayPal:

10USD # 201.683VND (đã trừ phí Paypal) từ Kim Vũ ủng hộ

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn quý Ân nhân, xin chúc quý Ân nhân luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
26-06-2016, 09:50 AM
Tháng 06/2016 có một Ân nhân ủng hộ TCVN qua PayPal:

100USD # 2.170.560VND (đã trừ phí Paypal) từ Ân nhân ẩn danh ủng hộ.

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn quý Ân nhân, xin chúc quý Ân nhân luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
17-12-2020, 10:40 AM
Tháng 12/2020 có một Ân nhân ủng hộ TCVN qua PayPal:

50USD từ Dao Nguyen (dnguyen9395@gmail.com) ủng hộ.

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn Dao Nguyen, xin chúc Dao Nguyen luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!