PDA

View Full Version : Hợp Tuyển Thánh Ca Mùa Vọng 2014Caohuong
09-12-2014, 06:25 PM
Lm. Minh Anh, Trưởng Ban Thánh Nhạc Tổng Giáo Phận Huế tặng 36 bài Hợp Tuyển Thánh Ca Mùa Vọng
''''


https://www.youtube.com/watch?v=5Q-rAKgHHI0#t=536

Links to download MP3
http://thanhlinh.net/node/8184002-Trông đợi (http://thanhlinh.net/node/81841)
03-Hãy vùng đứng (http://thanhlinh.net/node/81842)
04-Mưa Vị công chính (http://thanhlinh.net/node/81843)
05-Ngàn mây ơi (http://thanhlinh.net/node/81844)
06-Mong chờ Giêsu (http://thanhlinh.net/node/81845)
07-Này dân Sion (http://thanhlinh.net/node/81846)
08-Nguyện mùa vọng (http://thanhlinh.net/node/81848)
09-Tình tự lưu đày (http://thanhlinh.net/node/81849)
10-Lời vọng (http://thanhlinh.net/node/81850)
11-Đợi trông (http://thanhlinh.net/node/81852)
12-Hỡi dân Sion (http://thanhlinh.net/node/81853)
13-Trời gieo sương xuống (http://thanhlinh.net/node/81854)
14-Trời cao (http://thanhlinh.net/node/81855)
15-Xin đổ sương mai (http://thanhlinh.net/node/81856)
16-Nguyện trời cao (http://thanhlinh.net/node/81857)
17-Trời cao hỡi (http://thanhlinh.net/node/81858)
18-Để Chúa đến (http://thanhlinh.net/node/81859)
19-Dạy tỉnh thức (http://thanhlinh.net/node/81860)
20-Trong rừng sâu (http://thanhlinh.net/node/81861)
21-Hãy dọn đường cho Chúa (http://thanhlinh.net/node/81862)
22-Trời cao hỡi (http://thanhlinh.net/node/81863)
23-Trông chờ Chúa đến (http://thanhlinh.net/node/81866)
24-Chúa đã gần bên (http://thanhlinh.net/node/81867)
25-Mong chờ Chúa đến (http://thanhlinh.net/node/81868)
26-Dọn đường đón Chúa (http://thanhlinh.net/node/81869)
27-Nguyện cầu Mùa Vọng (http://thanhlinh.net/node/81870)
28-Nào cùng vui lên (http://thanhlinh.net/node/81871)
29-Tình thức và cầu nguyện (http://thanhlinh.net/node/81872)
30-Bài ca truyền tin (http://thanhlinh.net/node/81873)
31-Vui Lên (http://thanhlinh.net/node/81883)
32-Hãy Dọn Đường (http://thanhlinh.net/node/81884)
33-Vì Chúa Sẽ Đến (http://thanhlinh.net/node/81885)
34-Vui Lên Sion (http://thanhlinh.net/node/81886)
35-Mừng Vui Lên (http://thanhlinh.net/node/81887)
36-Vui Lên (http://thanhlinh.net/node/81888)