PDA

View Full Version : Dâng Chúa Hài Nhi (Tuấn Kim)giusehien
18-12-2014, 01:00 AM
http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/D__SIBELIUSTUANKIM_SIBELIUSTUANKIMORIGINAL_DangChuaHaiNhiFINALDONEsib_001_zpsc2c1565c.jpg10934

Caohuong
24-12-2014, 03:42 AM
Dâng Chúa Hài Nhi
Nhạc & Lời: Tuấn Kim
Thể hiện: Việt Tuấn

http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/MuaVongGiangSinh/DangChuaHaiNhi_TuanKim_CaSiVietTuan.mp3