PDA

View Full Version : Các Thánh lễ ngày Tếtthienngadt
23-01-2015, 06:42 AM
Vì các năm Phụng vụ ABC đều như nhau, nên các bạn có thể chọn theo bài đã đăng ở đây :

Lễ Giao Thừa
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=48803
(https://thanhcavietnam.net/forum/threads/48803-le-giao-thua-30-01-2014-30-tet-giap-ngo.html)
Lễ Mồng Một Tết
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=48810
(https://thanhcavietnam.net/forum/threads/48810-le-mong-mot-tet-31-01-2014.html)
Lễ Mồng Hai Tết
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=48820[/URL]

Lễ Mồng Ba Tết
[URL]https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=48832 (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=48811)