PDA

View Full Version : Các Thánh Lễ Tuần Thánhthienngadt
04-03-2015, 11:52 PM
Các Thánh Lễ Tuần Thánh

Thứ Năm Tuần Thánh
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=49336
(https://thanhcavietnam.net/forum/threads/49336-thu-nam-tuan-thanh-17-04-2014.html)
Thứ Sáu Tuần Thánh
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=49360
(https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=49360)
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=49366
(https://thanhcavietnam.net/forum/threads/49366-thu-bay-vong-phuc-sinh-19-04-2014.html)
Chúa nhật Phục Sinh
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=49395
(https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=49395)