PDA

View Full Version : Hợp xướng CHÚA OAI PHONG (giáo hạt Tân Mai)videochau
18-03-2015, 09:10 AM
https://www.youtube.com/watch?v=c7yo32hR2E4
Ca mừng Hồng Ân Kim Khánh Giáo Phận Xuân Lộc 1965-2015