PDA

View Full Version : Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 36Caohuong
21-03-2015, 02:09 PM
Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 36

http://www.gxvinhhuong.net/HinhAnh/ThuMoi_1.PDFhttp://www.gxvinhhuong.net/HinhAnh/ThuMoi_2.PDF