PDA

View Full Version : Mở thêm các Box: Thông tin - Hoạt động Giáo Hội Công Giáo Việt NamThanhCaVN
15-04-2015, 08:40 AM
Xin chào quý ACE,

Để thuận tiện trong việc đăng - đọc thông tin liên quan đến Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, BQT mở thêm các Box:
Thông tin Giáo Hội Công Giáo Việt Nam (https://thanhcavietnam.net/forum/forums/307-thong-tin-giao-hoi-cong-giao-viet-nam.html)
Tin tức - Hoạt động của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (https://thanhcavietnam.net/forum/forums/308-tin-tuc-hoat-dong-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam.html)
Tin tức - Hoạt động của các Giáo phận Việt Nam (https://thanhcavietnam.net/forum/forums/309-tin-tuc-hoat-dong-cua-cac-giao-phan-viet-nam.html)
Tin tức - Hoạt động của các Giáo xứ Việt Nam (https://thanhcavietnam.net/forum/forums/310-tin-tuc-hoat-dong-cua-cac-giao-xu-viet-nam.html)
Và chuyển Box Tin tức - Hoạt động của các Đoàn thể Công Giáo (https://thanhcavietnam.net/forum/forums/152-tin-tuc-hoat-dong-cua-cac-doan-the-cong-giao.html) đến forums mới.
Ngoài ra, các bài thuộc các Box mới, trước đây ở các Box khác cũng sẽ được chuyển đến vị trí mới.

Xin thông tin để ACE rõ.

Thân mến!