PDA

View Full Version : Ảnh Hang Đá Chúa Giáng Sinhhungdung
08-11-2008, 10:30 PM
Để chuẩn bị Mừng lễ Chúa Giáng sinh sắp tới xin chia sẻ cho các bạn một số hình ảnh Hang đá Chúa Giáng sinh tôi sưu tầm được để làm mẫu cho ý tưởng làm hang đá mới cho riêng mình mùa Giáng Sinh năm nay.
Mục Lục Bài Viết
Trang 1 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=17705&postcount=2)
Trang 2 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=17826&postcount=5)
Trang 3 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=19042&postcount=4)
Trang 4 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=20647&postcount=5)
Trang 5 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=21029&postcount=6)
Trang 6 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=21030&postcount=7)
Trang 7 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=21031&postcount=8)

Trang 8 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=75035&postcount=9)
Trang 9 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=93600&postcount=10)
Trang 10
(https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=102394&postcount=11)
Trang 11
(https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=102395&postcount=12)
Trang 12
(https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=103340&postcount=13)
Trang 13
(https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=103739&postcount=14)
Trang 14 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=135121&postcount=16)
Trang 15 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=135151&postcount=18)


Nguồn : Google, Công Giáo Ý và Gx ở VN


Sưu Tầm : Hungdung, AugustineTuanBao và t/v TCVN


----------------------------------------
Lưu Ý : Khi sao chép những hình ảnh trên. Mong bạn ghi rõ nguồn đầy đủ

hungdung
08-11-2008, 10:58 PM
http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/01.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/02.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/03.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/04.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/05.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/06.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/07.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/08.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/09.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/10.jpgTrang 1

----------------------------------------
Lưu Ý : Khi sao chép những hình ảnh trên, mong bạn ghi rõ nguồn đầy đủ.

hungdung
10-11-2008, 05:36 PM
http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/11.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/12.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/13.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/14.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/15.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/16.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/17.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/18.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/19.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/20.jpg


Trang 2

----------------------------------------
Lưu Ý : Khi sao chép những hình ảnh trên. Mong bạn ghi rõ nguồn đầy đủ

hungdung
22-11-2008, 09:31 AM
http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/21.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/22.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/23.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/24.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/25.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/26.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/27.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/28.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/29.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/30.jpg


Trang 3


----------------------------------------

Lưu Ý : Khi sao chép những hình ảnh trên. Mong bạn ghi rõ nguồn đầy đủ.

hungdung
05-12-2008, 10:25 AM
http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/31.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/32.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/33.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/34.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/35.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/36.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/37.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/38.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/39.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/40.jpg


Trang 4


----------------------------------------

Lưu Ý : Khi sao chép những hình ảnh trên. Mong bạn ghi rõ nguồn đầy đủ

hungdung
09-12-2008, 11:59 AM
http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/41.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/42.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/43.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/44.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/45.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/46.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/47.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/48.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/49.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/50.jpg


Trang 5


----------------------------------------

Lưu Ý : Khi sao chép những hình ảnh trên. Mong bạn ghi rõ nguồn đầy đủ

hungdung
09-12-2008, 12:06 PM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

hungdung
09-12-2008, 12:26 PM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

KattyNguyen
24-12-2009, 01:12 PM
]
http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/71.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/72.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/73.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/74.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/75.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/76.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/77.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/78.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/79.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/80.jpg

Trang 8


----------------------------------------

Lưu Ý : Khi sao chép những hình ảnh trên. Mong bạn ghi rõ nguồn đầy đủ

dungdangminh
27-07-2010, 01:36 PM
http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/81.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/82.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/83.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/84.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/85.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/86.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/87.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/88.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/89.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/90.jpg


Trang 9


----------------------------------------

Lưu Ý : Khi sao chép những hình ảnh trên. Mong bạn ghi rõ nguồn đầy đủ

hungdung
26-11-2010, 12:17 PM
http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/91.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/92.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/93.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/94.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/95.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/96.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/97.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/98.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/99.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/100.jpg


Trang 10


----------------------------------------

Lưu Ý : Khi sao chép những hình ảnh trên. Mong bạn ghi rõ nguồn đầy đủ

hungdung
26-11-2010, 12:19 PM
http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/101.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/102.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/103.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/104-1.jpghttp://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/105.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/108-1.jpghttp://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/107.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/108.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/109.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/110.jpg
Trang 11


----------------------------------------

Lưu Ý : Khi sao chép những hình ảnh trên, mong bạn ghi rõ nguồn đầy đủ.

dungdangminh
10-12-2010, 09:21 PM
http://picasaweb.google.com/dungdangminh/HinhChup?authkey=Gv1sRgCMCpt7_Gs4_AHg#


http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/111.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/112.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/113.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/114.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/115.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/116.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/117.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/118.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/119.jpg

http://i1091.photobucket.com/albums/i382/tcvn002/120.jpg


Trang 12


----------------------------------------

Lưu Ý : Khi sao chép những hình ảnh trên, mong bạn ghi rõ nguồn đầy đủ.

vanngoc56
16-12-2010, 03:38 PM
và còn đây
http://i1186.photobucket.com/albums/z365/vanngoc56/PC120098.jpg

http://i1186.photobucket.com/albums/z365/vanngoc56/PC150143.jpg

thaibao430
18-12-2011, 08:45 AM
Nhà thờ ĐẮC LỘ gần ngã tư bẩy hiền...người xem rất đông nhất là vào thứ bẩy và chủ nhật(hình chụp tối qua 17/12/2011)
http://ng5.upanh.com/b1.s13.d5/680d74110be0767df07173591ca1a0c7_39039575.dscf0335.jpg (http://www.upanh.com/dscf0335_upanh/v/8ns74f1aard.htm)http://ng6.upanh.com/b1.s24.d2/f5877094e78de67c049e600b56cffb38_39039626.dscf0344.jpg (http://www.upanh.com/dscf0344_upanh/v/dnsa3f7aezz.htm)

AugustineTuanBao
18-12-2011, 10:23 AM
Đã sửa lại một số hình ảnh...

vanngoc56
18-12-2011, 11:05 PM
Chỉ còn vài ngày nữa đến Lễ Giáng Sinh
Mặc dù chưa hoàn chỉnh lắm mình cũng vội gởi vài tấm ảnh hình hang đá do mình chụp trong khu xóm mình cho các bạn, thuộc Gx Bùi Phát

http://img706.imageshack.us/img706/8489/p1010099re.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/706/p1010099re.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

http://img684.imageshack.us/img684/9656/p1010063gn.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/684/p1010063gn.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)


http://img252.imageshack.us/img252/6994/p1010012q.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/252/p1010012q.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

votanphat_bg
25-12-2011, 01:15 AM
chan thanh cam on .dien dan .da cho toi xem nhung hinh anh .hang da rot dep .gi toi hien gio dang .o.khu nay rat it co nguoi co0ng giao muon tim vat lieu lam theo mau cung vkho ..o .florida.nguoi khong dao cung nhieu .nhung moi nha cung treo den rat nhieu vi kho0ng biet danh chu co dau.xin thong cam ,,,thank you.

vanngoc56
28-12-2011, 01:10 PM
mình share thêm một vài tấm


http://i416.photobucket.com/albums/pp243/dungdangminh/P1010092.jpg

http://i416.photobucket.com/albums/pp243/dungdangminh/P1010012.jpg

http://i416.photobucket.com/albums/pp243/dungdangminh/P1010060.jpg

http://i416.photobucket.com/albums/pp243/dungdangminh/P1010122.jpgClick vào đây xem hình lớn

(http://imageshack.us/photo/my-images/543/p1010257y.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)http://img249.imageshack.us/img249/3716/p1010264e.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/249/p1010264e.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

thêm hinh noel 2014


-------------------------------
https://lh5.googleusercontent.com/-lFBXSuEn2eY/VG4CGFJuvmI/AAAAAAAAQeQ/qRxkH0vTwqg/s1600/www.Aloxovn.com-IMG_0228.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-F5-tnRjWIeM/VG4HKGoQm1I/AAAAAAAAQbI/-XnyWRKKYx4/s1600/www.Aloxovn.com-IMG_0139.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-E_lB3yhNHvY/VG4HRaSMy-I/AAAAAAAAQis/Z66EZMj-7e8/s1600/www.Aloxovn.com-IMG_0222.JPG


Lưu Ý : Khi sao chép những hình ảnh trên. Mong bạn ghi rõ nguồn đầy đủ


[/QUOTE]

toitochua21
28-11-2012, 08:25 AM
Em cần một hang đá gọn, dụng cụ dễ làm để em làm một hang đá trong lớp mẫu giáo
Cám ơn mọi người

Giuse_Bach
25-12-2014, 10:05 AM
cho em hỏi là mình làm hang đá bằng chất liệu gì vậy anh(Chị) ? Tại ba em xem thấy lạ nên hỏi để năm sau làm thử hihi

Giuse_Bach
25-12-2014, 10:09 AM
cho em hỏi là mình làm hang đá bằng chất liệu gì vậy anh(Chị) ? Tại ba em xem thấy lạ nên hỏi để năm sau làm thử hihi. Trang 13 đó anh chị.