PDA

View Full Version : Hình ảnh Mình Thánh Chúa hóa Máu và Thịt trước mặt ĐGH Jonh Paul IIailaudu
08-11-2008, 11:48 PM
Mới sưu tầm được.
Post lên liền...
Lạy Chúa, xin cho con được ân sủng của Ngài. Để chúng con trở nên Thánh Thiện hơn. Và vì điều đó, chúng con sẽ đi rao giảng Tin Mừng...
31.10.1995


http://ldcgvn.de/images/Najju-Korea/Bilder/1995_10_31Vat1.jpg
http://ldcgvn.de/images/Najju-Korea/Bilder/1995_10_31vat2.jpg
http://ldcgvn.de/images/Najju-Korea/Bilder/1995_10_31vat3.jpg
Đức thánh Cha Gioan PhaoLo Dâng Thánh Lễ tại Vatican, 31.10.1995
Thánh Lễ cầu Nguyện vào buổi sáng
Julia Kim Rước Lễ từ tay ĐTC
http://ldcgvn.de/images/Najju-Korea/Bilder/1995_10_31Vat4.jpg
http://ldcgvn.de/images/Najju-Korea/Bilder/1995_10_31vat5.jpg
http://ldcgvn.de/images/Najju-Korea/Bilder/1995_10_31vat6.jpg
Mình Thánh Chúa Hóa Thịt và Máu trong miệng Julia Kim
http://ldcgvn.de/images/Najju-Korea/Bilder/1995_10_31vat7.jpg
http://ldcgvn.de/images/Najju-Korea/Bilder/1995_10_31vat8.jpg
http://ldcgvn.de/images/Najju-Korea/Bilder/1995_10_31vat10.jpg
ĐTC đang xem Mình Máu Chúa
Mình Thánh Chúa đã hóa ra Thịt Và Máu trong miệng chị Julia Kim
Ban Phép Lành


(Trích từ trang web khuccamta)

di di
25-08-2010, 09:42 PM
Thật tuyệt hảo ,thât kì lạ .chỉ co Ngài mới có thể làm đuợc. ôi lạy Chúa.

Lucadien
25-08-2010, 11:41 PM
có thể xem video thêm trên youtube.comhttp://www.youtube.com/watch?v=wtayxGKGoDk