PDA

View Full Version : Rước đèn_thb ( Nhạc thiếu nhi)hongbinh
18-04-2015, 12:33 PM
Bài Hát: Rước Đèn
Nhạc: Lm. Thanh Bình
Thể Hiện: Hạnh Nhi-Tuấn Trung
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/GiuseThanhBinh/RuocDen_thb_HanhNhi_TuanTrung.mp3
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/GiuseThanhBinh/RuocDen_thb.pdf