PDA

View Full Version : Hiến Tế tuổi học trò_thb ( Nhạc thiếu nhi)hongbinh
18-04-2015, 12:45 PM
Bài Hát: Hiến Tế Tuổi Học Trò
Nhạc: Lm. Thanh Bình
Thể Hiện: Tuấn Trung
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/GiuseThanhBinh/HienTeTuoiHocTro_thb_TuanTrung.mp3
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/GiuseThanhBinh/HienTeTuoiHocTro_thb.pdf