PDA

View Full Version : Đền ơn đáp nghĩa_thbhongbinh
21-04-2015, 10:04 PM
Bài Hát: Đền Ơn Đáp Nghĩa
Nhạc: Lm. Thanh Bình
Thể Hiện: Châu Thùy Dương
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/GiuseThanhBinh/12.DenOnDapNghia_Lmthb_ChauThuyDuong.mp3
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/GiuseThanhBinh/DenOnDapNghia_thb.pdf

hongbinh
25-10-2016, 07:45 AM
Bài Hát: Đền Ơn Đáp Nghĩa
Nhạc: Lm. Thanh Bình
Thể Hiện: Châu Thùy Dương

https://www.youtube.com/watch?v=1ltACfM-CkM&feature=youtu.be