PDA

View Full Version : Cuộc tình nay đã nên duyên - Xuân Đànxuandan22
17-09-2015, 10:59 AM
Cuộc tình nay đã nên duyên - Xuân Đàn
Nhạc và lời: Xuân Đàn
Bài hát đã được Imprimatur.
Mp3: Nghe nhạc (http://v3.mp3.zing.vn/bai-hat/Cuoc-tinh-nay-da-nen-duyen-Xuan-Dan-Hinh-keyboard/IWAOOW9E.html)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/XuanDan/HonNhan/CuocTinhNayDaNenDuyen_xuandan.pdf