PDA

View Full Version : Hướng dẫn post file PDF và file hình ảnh lên Diễn đànDonRac
27-09-2015, 04:03 PM
Xin chào ACE Thành viên TCVN,

Vì có một số ACE chưa biết post file PDF và file Hình ảnh lên Diễn đàn, DonRac xin hướng dẫn cụ thể để ACE tiện sử dụng.

- Nguyên tắc post PDF và file Hình ảnh lên Diễn đàn là chúng ta có link file từ một Hosting nào đó trên mạng, sau đó add vào thẻ PDF ([ PDF ][ /PDF ])và Hình ảnh [ IMG ][ /IMG ]trong khi post bài của Diễn đàn là xong.

Ví dụ: DonRac dùng link có sẵn của TCVN
https://thanhcavietnam.us/CD-TCVN-AH/TonVinhLongThuongXotChua/TonVinhLongThuongXotChua-CaoHuyHoang.pdf

https://thanhcavietnam.us/CD-TCVN-AH/TonVinhLongThuongXotChua/TonVinhLongThuongXotChua-CaoHuyHoang.pdf

https://thanhcavietnam.us/CD-TCVN-AH/TonVinhLongThuongXotChua/TonVinhLongThuongXotChua-CaoHuyHoang.jpg

https://thanhcavietnam.us/CD-TCVN-AH/TonVinhLongThuongXotChua/TonVinhLongThuongXotChua-CaoHuyHoang.jpg

- Vì đa số ACE không có Hosting, nên DonRac xin hướng dẫn cách post PDF và file Hình ảnh lấy link từ chính Diễn đàn TCVN.

(xem tiếp bài dưới)

DonRac
27-09-2015, 04:23 PM
Post PDF và file Hình ảnh từ việc lấy link file đình kèm Diễn đàn TCVN:

Sau khi upload PDF hoặc file Hình ảnh (theo dạng đính kèm file), nhấp chuột phải vào file đính kèm, chọn Copy Link Location (hoặc Copy link address), để lấy link file PDF
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12102&d=1443394297

Sau đó chỉ việc cho link vào thẻ PDF là xong, hoặc bỏ đoạn sau từ ký tự & trở đi, tức bỏ đoạn này &d=1443394297 (theo link trên)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12102

Hoặc chọn Copy Link Location (hoặc Copy link address), để lấy link file Hình ảnh:
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12103&stc=1&d=1443394308

Sau đó cho link vào thẻ IMG là xong, hoặc bỏ đoạn sau từ ký tự & trở đi, tức bỏ đoạn này &stc=1&d=1443394308 (theo link trên)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12103

Ps:
- Trước khi add link PDF hoặc file Hình ảnh, ACE có thể dán trực tiếp đường link này lên trình duyệt để kiểm tra, vì đôi khi bị lỗi thu nhỏ hình ảnh.
- Nếu việc nhấp chuột phải không thể lấy link, ACE có thể đăng bài, sau đó vào chế độ sửa lại bài viết ở chế độ "khung đầy đủ" sẽ có thể lấy link file đính kèm rồi sửa lại bài viết