PDA

View Full Version : Thông báo v/v mạo danh Đức Cha Stêphanôpr_hoaian
01-10-2015, 02:52 PM
TOÀ GIÁM MỤC CẦN THƠ


12 Nguyễn Trãi – P. An Hội - Q. Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ - Đt: (0710) 3813 655
Email: tgmcantho@gmail.comSố: 30/TB/2015


V/v. Tài khoản Facebook.THÔNG BÁO


Văn phòng Tòa Giám Mục Cần Thơ thông báo với nội dung sau:


Hiện nay, có người lập ra tài khoản Facebook mạo danh Đức Cha


Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ, trình bày những


sự việc sai sự thật và nhằm vu khống, bôi nhọ Đức Cha Stêphanô.


Văn phòng Tòa Giám Mục Cần Thơ khẳng định Đức Cha Stêphanô


Tri Bửu Thiên không hề có tài khoản Facebook nói trên và chưa bao giờ


có tài khoản Facebook. Những thông báo của Đức Cha Stêphanô chỉ đăng


trên Website chính thức của Giáo Phận Cần Thơ.


Văn phòng Tòa Giám Mục Cần Thơ thông báo tài khoản Facebook


nói trên là mạo danh và Đức Cha Stêphanô không chịu trách nhiệm về tài


khoản này cũng như các tài khoản Facebook khác mạo danh Đức Cha.Cần Thơ, ngày 25 tháng 09 năm 2015


Văn phòng Tòa Giám Mục Cần Thơ
Lm. Chưởng Ấn
Gioan Trần Trọng Dung

12106