PDA

View Full Version : Con Xin Cảm Tạ ChúaNganguyen
15-10-2015, 11:07 PM
Chúa ơi ! Con xin cảm tạ Chúa một ngày qua con cảm thấy tâm hồn con bình an và thấy được sự hiện của Chúa ở nay bên con và gia dình nhỏ bé của con . Chúa ơi ! Cuộc sống hằng tránh đâu cho khỏi sự buồn phiền và sự ghen ghét con người phải không Chúa , nhưng con tin và con xin Chúa ban sức mạnh và nghị lực cho con vượt qua mọi thử thách và thánh giá có đến với để con biết nhận cách vui vẻ ... Như có Chúa nói .. Người nổi giận trong giây lát , nhưng yêu thương thương suốt cả đời ... Vì thế con xin cảm tạ Chúa . Amen